::::: LỊCH LÀM VIỆC :::::

Phòng công tác HS-SV thông báo tới tất cả các sinh viên lịch xác nhận các giấy tờ liên quan như sau:

+ Thứ 2, 3 và sáng thứ 4: Sinh viên nộp lại mẫu giấy đăng ký (Mẫu giấy nằm trong phần Biểu mẫu) cho các chuyên viên.

+ Thứ 5, 6: Sinh viên nhận lại giấy chứng nhận tại Phòng công tác HS - SV.

Thông báo

Thông báo bổ sung giấy tờ còn thiếu khóa 42 (năm 2018)

          Phòng Công tác HSSV thông báo đến tất cả các bạn sinh viên khóa 42 (năm 2018) về việc bồ sung các loại giấy tờ còn thiếu trong hồ sơ nhập học đầu năm

      Các giấy tờ cần bổ sung

         - Tất cả các bạn sinh viên khóa 42 (năm 2018): bản sao hoặc bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp THPT

        - Các bạn có tên trong file đính kèm (những ô có đánh dấu chéo là giấy tờ cần bổ sung): ...

Đọc tiếp ...

HỌC BỔNG VÀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

Thông báo về việc nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2019

     Phòng Công tác HSSV thông báo đến các bạn sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo là người dân tộc được hưởng miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019.


          Yêu cầu: SV nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 để hưởng miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019.

 

          Thời gian: Đến hết ngày 25/03/2019.

 

         Địa điểm:  Phòng Công tác HSSV.

Đọc tiếp ...

QUY ĐỊNH CHUNG VÀ ĐIỂM RÈN LUYỆN

Quy định trang phục sinh viên

       Phòng Công tác HSSV thông báo đến tất cả các bạn sinh viên đang theo học tại nhà trường "Quy định trang phục sinh viên"

Đọc tiếp ...