::::: LỊCH LÀM VIỆC :::::

Phòng công tác HS-SV thông báo tới tất cả các sinh viên lịch xác nhận các giấy tờ liên quan như sau:

+ Thứ 2, 3 và sáng thứ 4: Sinh viên nộp lại mẫu giấy đăng ký (Mẫu giấy nằm trong phần Biểu mẫu) cho các chuyên viên.

+ Thứ 5, 6: Sinh viên nhận lại giấy chứng nhận tại Phòng công tác HS - SV.

Thông báo

Thông báo v/v mặc đồng phục khi tham dự kỳ thi kết thúc học phần

THÔNG BÁO       

       Phòng Công tác HSSV thông báo đến các bạn Sinh viên mặc đồng phục (áo trắng có in logo và tên trường, đồng phục thể dục hoặc đồng phục xưởng) khi tham dự kỳ thi kết thúc học phần Học kỳ 2 năm học 2018 - 2019. 

 

        Phòng Công tác HSSV cùng với Hội đồng thi sẽ phối hợp để kiểm tra và nhắc nhở việc tuân thủ quy định Trang phục Sinh viên.

 

        Các bạn Sinh viên ...

Đọc tiếp ...

HỌC BỔNG VÀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019

   Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019.


          Điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập như sau:

 

   - Điểm trung bình học tập từ 7,0 trở lên (không bao gồm điểm học phần trả nợ, điểm cải thiện, giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất) trong đó không có điểm thi kết thúc học phần dưới 5,0 được xác định theo Quy chế đào tạo ...

Đọc tiếp ...

QUY ĐỊNH CHUNG VÀ ĐIỂM RÈN LUYỆN

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện HSSV năm 2018 - 2019

THÔNG BÁO       

      Phòng Công tác HSSV thông báo tới tất cả các bạn SV nhận "Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện HSSV" từ lớp trưởng hoặc có thể download mẫu tại mục "Biểu mẫu"

      Lớp trưởng các lớp lên Phòng Công tác HSSV lấy phiếu đánh giá từ ngày 01/04/2019.

       Để đảm bảo đúng tiến độ đánh giá kết quả rèn luyện đề nghị tất cả các bạn SV tự đánh giá và nộp lại phiếu đánh giá cho lớp ...

Đọc tiếp ...