::::: LỊCH XÁC NHẬN GIẤY TỜ :::::

Phòng công tác HS-SV thông báo tới tất cả các sinh viên lịch xác nhận các giấy tờ liên quan như sau:

+ Thứ 2, 3 và sáng thứ 4: Sinh viên nộp lại mẫu giấy đăng ký (Mẫu giấy nằm trong phần Biểu mẫu) cho các chuyên viên.

+ Thứ 5, 6: Sinh viên nhận lại giấy chứng nhận tại Phòng công tác HS - SV.

QUY ĐỊNH CHUNG VÀ ĐIỂM RÈN LUYỆN

Đánh giá rèn luyện sinh viên năm học 2020 - 2021

       Phòng Công tác SV thông báo đến các bạn sinh viên đang theo học tại trường làm Đánh giá rèn luyện sinh viên năm học 2020 - 2021.

 

        Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên cổng thông tin đăng ký môn học để làm đánh giá (file hướng dẫn đính kèm).

 

        Thời gian: Từ ngày 07/05/2021 đến hết ngày 30/05/2021.

 

Đọc tiếp ...