::::: LỊCH XÁC NHẬN GIẤY TỜ :::::

Phòng công tác HS-SV thông báo tới tất cả các sinh viên lịch xác nhận các giấy tờ liên quan như sau:

+ Thứ 2, 3 và sáng thứ 4: Sinh viên nộp lại mẫu giấy đăng ký (Mẫu giấy nằm trong phần Biểu mẫu) cho các chuyên viên.

+ Thứ 5, 6: Sinh viên nhận lại giấy chứng nhận tại Phòng công tác HS - SV.

HỌC BỔNG VÀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

Thông báo về việc đăng ký nhận học bổng khuyến khích học tập HKI năm học 2020 - 2021 qua tài khoản ngân hàng

       Phòng Công tác SV thông báo về việc đăng ký nhận học bổng khuyến khích học tập HKI năm học 2020 - 2021 qua tài khoản ngân hàng.

 

    Phòng Công tác SV kết hợp phòng Tài chính kế toán triển khai 02 hình thức chi trả học bổng như sau:

 

    - Sinh viên nhận tại phòng Tài chính kế toán

 

      + Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán

 

      + Thời gian nhận chi trả: từ ngày 01/12/2021

 

... Đọc tiếp ...

QUY ĐỊNH CHUNG VÀ ĐIỂM RÈN LUYỆN

Đánh giá rèn luyện sinh viên năm học 2020 - 2021

       Phòng Công tác SV thông báo đến các bạn sinh viên đang theo học tại trường làm Đánh giá rèn luyện sinh viên năm học 2020 - 2021.

 

        Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên cổng thông tin đăng ký môn học để làm đánh giá (file hướng dẫn đính kèm).

 

        Thời gian: Từ ngày 07/05/2021 đến hết ngày 30/05/2021.

 

Đọc tiếp ...