::::: LỊCH LÀM VIỆC :::::

Phòng công tác HS-SV thông báo tới tất cả các sinh viên lịch xác nhận các giấy tờ liên quan như sau:

+ Thứ 2, 3 và sáng thứ 4: Sinh viên nộp lại mẫu giấy đăng ký (Mẫu giấy nằm trong phần Biểu mẫu) cho các chuyên viên.

+ Thứ 5, 6: Sinh viên nhận lại giấy chứng nhận tại Phòng công tác HS - SV.

Thông báo

Nhận thẻ BHYT - khóa 42 (Đợt 1 + 2)

  Phòng Công Tác HSSV thông báo đến các bạn lớp trưởng khóa 42 (2018) đến nhận thẻ BHYT.

 

           Địa điểm: Trạm Y Tế của trường

                        (Lớp trưởng mang danh sách lớp đến nhận thẻ)

 

          Thời gian: từ ngày 27/11/2018 đến hết ngày 15/12/2018

       

        Trường hợp thẻ sai thông tin, sinh viên  báo với Trạm Y tế để điều chỉnh đến hết ngày 15/12/2018. Quá thời ...

Đọc tiếp ...

QUY ĐỊNH CHUNG VÀ ĐIỂM RÈN LUYỆN

Quy định trang phục sinh viên

       Phòng Công tác HSSV thông báo đến tất cả các bạn sinh viên đang theo học tại nhà trường "Quy định trang phục sinh viên"

Đọc tiếp ...