::::: LỊCH LÀM VIỆC :::::

Phòng công tác HS-SV thông báo tới tất cả các sinh viên lịch xác nhận các giấy tờ liên quan như sau:

+ Thứ 2, 3 và sáng thứ 4: Sinh viên nộp lại mẫu giấy đăng ký (Mẫu giấy nằm trong phần Biểu mẫu) cho các chuyên viên.

+ Thứ 5, 6: Sinh viên nhận lại giấy chứng nhận tại Phòng công tác HS - SV.

Thông báo

Thông báo cung cấp mã số thẻ Bảo hiểm y tế năm 2017 - 2018

THÔNG BÁO

 V/v Cung cấp mã số thẻ Bảo hiểm y tế năm 2017- 2018

 

      Căn cứ Quyết định số 595/ QĐ-BHXH ngày 14/01/2017 của Tổng Giám Đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thẻ bảo hiểm y tế;

 

     Theo đó, mỗi sinh viên chỉ sử dụng một mã thẻ bảo hiểm y tế nên Nhà trường yêu cầu sinh viên khóa 42 (Có danh sách lớp kèm  theo) cung cấp Mã số thẻ Bảo hiểm y tếnăm ...

Đọc tiếp ...

Học bổng

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018

   Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018.


          Điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập như sau:

 

   - Điểm trung bình học tập từ 7,0 trở lên (không bao gồm điểm học phần trả nợ, điểm cải thiện, giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất) trong đó không có điểm thi kết thúc học phần dưới 5,0 được xác định theo Quy chế đào tạo tín chỉ do ...

Đọc tiếp ...

Họp lớp trưởng

Lịch họp lớp trưởng tháng 03/2015

  Lịch họp lớp trưởng tháng 03 năm 2015

         Thời gian: 14h15 ngày 26/03/2015 (thứ năm)

         Địa điểm: Hội trường khu A

     Lưu ý: Phòng Công tác HSSV chỉ giải quyết các trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng và phải có đơn xin phép

Đọc tiếp ...