pornobis freexvideostube xnxx http://duvporn.com pornbrothers free porn porn video teen porn porn site XXX Porn Free porn videos Xnxx

Danh sách sinh viên nhận học bổng học kỳ II năm học 2016 - 2017

Tải tập tin Danh sách SV cao đẳng K38 nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm 2016 - 2017.pdf về máy tính

     Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016 - 2017.

 

     Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ thầy Hương Phòng Công tác HSSV đến hết ngày 16/03/2018.

 

     Thời gian nhận học bổngthông báo sau

 

 

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016 - 2017

Tải tập tin Danh sách SV cao đẳng K38 nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm 2016 - 2017.pdf về máy tính

      Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016 - 2017.

 

     Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ thầy Hương Phòng Công tác HSSV đến hết ngày 16/03/2018.

 

     Thời gian nhận học bổng: thông báo sau

 

Nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017

Tải tập tin Danh sách SV cao đẳng K38 nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm 2016 - 2017.pdf về máy tính

    Phòng Công tác HSSV mời tất cả các bạn SV có tên trong danh sách đến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017.

 

    Thời gian: Từ ngày 13/11/2017

 

    Địa điểm:  Phòng Tài chính - kế toán

Danh sách nhận học bổng Alo Văn Phòng Phẩm năm 2017 - 2018

Tải tập tin Danh sách nhận học bổng Alo Văn Phòng Phẩm năm 2017 - 2018.pdf về máy tính

       Phòng Công tác HSSV mời tất cả các bạn SV có tên trong danh sách đến nhận học bổng Alo Văn Phòng Phẩm.

 

           Thời gian: 06/11/2017 - 18/11/2017

 

           Địa điểm: Photocopy Alo Văn Phòng (kế bên Thư viện)

 

   Lưu ý: Sinh viên đến nhận học bổng mang theo thẻ SV hoặc CMND

             Sau thời hạn nêu trên Alovanphongpham sẽ không giải quyết cho các trường hợp chậm trễ, vắng mặt,....

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017

Tải tập tin Danh sách SV cao đẳng K38 nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm 2016 - 2017.pdf về máy tính

     Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017.

 

     Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ thầy Hương Phòng Công tác HSSV.

 

     Thời gian nhận học bổng: thông báo sau