Nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018

Tải tập tin Danh sách SV cao đẳng K39 nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm 2017 - 2018.pdf về máy tính

    Phòng Công tác HSSV mời tất cả các bạn SV có tên trong danh sách đến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018.

 

     Thời gian: Từ ngày 01/04/2019

 

     Địa điểm:  Phòng Tài chính - kế toán

 

Thông báo về việc nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2019

     Phòng Công tác HSSV thông báo đến các bạn sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo là người dân tộc được hưởng miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019.


          Yêu cầu: SV nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 để hưởng miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019.

 

          Thời gian: Đến hết ngày 25/03/2019.

 

         Địa điểm:  Phòng Công tác HSSV.

Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018

Tải tập tin Danh sách SV cao đẳng K39 nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm 2017 - 2018.pdf về máy tính

      Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018.


          Điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập như sau:

 

   - Điểm trung bình học tập từ 7,0 trở lên (không bao gồm điểm học phần trả nợ, điểm cải thiện, giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất) trong đó không có điểm thi kết thúc học phần dưới 5,0 được xác định theo Quy chế đào tạo tín chỉ do Hiệu trưởng ban hành;

 

  - Học sinh, sinh viên đăng ký tối thiểu 15 tín chỉ/học kỳ;

 

  - Điểm đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên được xác định từ loại Tốt trở lên (80 điểm trở lên);

 

  - Học sinh, sinh viên không chịu hình thức kỷ luật từ Khiển trách trở lên. 

 

     Mọi thắc mắc (điểm trung bình, điểm rèn luyện, vv...) sinh viên liên hệ Phòng Công tác HSSV đến hết ngày 15/03/2019, quá thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

 

     Chú ý: Danh sách và thời gian chính thức nhận học bổng sẽ thông báo sau.

Thông báo nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập năm 2017 - 2018

      Phòng Công tác HSSV thông báo các bạn SV đến nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập năm 2017 - 2018.

 

           Thời gian: Từ ngày 07/01/2019

 

           Địa điểm:   Phòng Tài chính - kế toán

Danh sách miễn giảm học phí năm 2018 - 2019

Tải tập tin Danh sách miễn giảm học phí năm 2018 - 2019.pdf về máy tính

     Phòng Công tác HSSV thông báo đến tất cả sinh viên đang theo học tại trường "Danh sách miễn giảm học phí"

Tập tin đính kèm:
Danh sách miễn giảm học phí năm 2018 - 2019.pdf421 lần tải