osoalex.com hdasianporn.club shemalex.mobi sexz.mobi ixxxtube.club hdxnxx18.com xxxfakesex.net jerkhd.com xxxteen.net

Nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019

Tải tập tin Danh sách SV cao đẳng K40 nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm 2018 - 2019.pdf về máy tính

         Phòng Công tác HSSV mời tất cả các bạn SV có tên trong danh sách đến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019.

 

     Thời gian: Từ ngày 19/11/2019

 

     Địa điểm:  Phòng Tài chính - kế toán

 

Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019

Tải tập tin Danh sách SV cao đẳng K40 nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm 2018 - 2019.pdf về máy tính

   Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019.


          Điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập như sau:

 

   - Điểm trung bình học tập từ 7,0 trở lên (không bao gồm điểm học phần trả nợ, điểm cải thiện, giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất) trong đó không có điểm thi kết thúc học phần dưới 5,0 được xác định theo Quy chế đào tạo tín chỉ do Hiệu trưởng ban hành;

 

  - Học sinh, sinh viên đăng ký tối thiểu 15 tín chỉ/học kỳ;

 

  - Điểm đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên được xác định từ loại Tốt trở lên (80 điểm trở lên);

 

  - Học sinh, sinh viên không chịu hình thức kỷ luật từ Khiển trách trở lên. 

 

     Mọi thắc mắc (điểm trung bình, điểm rèn luyện, vv...) sinh viên liên hệ Phòng Công tác HSSV đến hết ngày 01/11/2019, quá thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

 

     Chú ý: Danh sách và thời gian chính thức nhận học bổng sẽ thông báo sau.

Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập năm 2019

Tải tập tin Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập năm 2019.pdf về máy tính

 Phòng Công tác HSSV thông báo đến tất cả sinh viên về

việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người

dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

năm 2019.

    (xem file đính kèm)

Thông báo về đối tượng và hồ sơ miễn, giảm học phí năm 2019 - 2020.

Tải tập tin Thông báo về đối tượng và hồ sơ miễn, giảm học phí 2019 - 2020.pdf về máy tính

     Phòng Công tác HSSV thông báo đến tất cả sinh viên về đối tượng và hồ sơ miễn, giảm học phí cho sinh viên năm học 2019 - 2020.

       (xem file đính kèm)

Thông báo quy định về việc thực hiện chính sách nội trú năm học 2019 – 2020

Tải tập tin Quy định về việc thực hiện chính sách nội trú năm học 2019 – 2020.pdf về máy tính

         Phòng Công tác HSSV thông báo đến tất cả sinh viên Quy định về việc thực hiện chính sách nội trú năm học 2019 – 2020. 

     (xem file đính kèm)