osoalex.com hdasianporn.club shemalex.mobi sexz.mobi ixxxtube.club hdxnxx18.com xxxfakesex.net jerkhd.com xxxteen.net

Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018

      Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018.


          Điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập như sau:

 

   - Điểm trung bình học tập từ 7,0 trở lên (không bao gồm điểm học phần trả nợ, điểm cải thiện, giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất) trong đó không có điểm thi kết thúc học phần dưới 5,0 được xác định theo Quy chế đào tạo tín chỉ do Hiệu trưởng ban hành;

 

  - Học sinh, sinh viên đăng ký tối thiểu 15 tín chỉ/học kỳ;

 

  - Điểm đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên được xác định từ loại Tốt trở lên (80 điểm trở lên);

 

  - Học sinh, sinh viên không chịu hình thức kỷ luật từ Khiển trách trở lên. 

 

     Mọi thắc mắc (điểm trung bình, điểm rèn luyện, vv...) sinh viên liên hệ Phòng Công tác HSSV đến hết ngày 15/03/2019, quá thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

 

     Chú ý: Danh sách và thời gian chính thức nhận học bổng sẽ thông báo sau.