Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện HSSV năm 2018 - 2019

Tải tập tin Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện HSSV.pdf về máy tính

THÔNG BÁO       

      Phòng Công tác HSSV thông báo tới tất cả các bạn SV nhận "Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện HSSV" từ lớp trưởng hoặc có thể download mẫu tại mục "Biểu mẫu"

      Lớp trưởng các lớp lên Phòng Công tác HSSV lấy phiếu đánh giá từ ngày 01/04/2019.

       Để đảm bảo đúng tiến độ đánh giá kết quả rèn luyện đề nghị tất cả các bạn SV tự đánh giá và nộp lại phiếu đánh giá cho lớp trưởng trước ngày 01/05/2019.

 

Quy định trang phục sinh viên

Tải tập tin Quy định trang phục sinh viên.pdf về máy tính

       Phòng Công tác HSSV thông báo đến tất cả các bạn sinh viên đang theo học tại nhà trường "Quy định trang phục sinh viên"

Tập tin đính kèm:
Quy định trang phục sinh viên.pdf85 lần tải

Quyết định về việc ban hành quy chế xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

Tải tập tin 74-Quyết định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập - 06032018.pdf về máy tính

     Phòng Công tác HSSV thông báo đến sinh viên toàn trường về "Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập"

Quyết định quy chế công tác HSSV

Tải tập tin 75-Quyết định quy chế công tác HSSV - 06032018.pdf về máy tính

       Phòng Công tác HSSV thông báo đến tất cả các bạn sinh viên đang theo học tại trường về "Quyết định quy chế công tác HSSV"