http://duvporn.com pornbrothers hd young porn porn video teen porn porn site XXX Porn Free porn videos Xnxx

Danh sách nhận tiền miễn giảm học phí năm học 2017 - 2018

Tải tập tin Danh sách nhận tiền miễn giảm học phí năm học 2017 - 2018.pdf về máy tính

       Phòng Công tác HSSV mời tất cả các SV có tên trong danh sách đến nhận tiền miễn giảm học phí năm 2017 - 2018.

 

                 Thời gian: Từ 17/01/2018

 

                 Địa điểm:  Phòng Tài chính kế toán

 

      Lưu ý: SV đến nhận tiền miễn giảm mang theo thẻ SV hoặc CMND

 

Thông báo đóng tiền BHYT và BHTN năm 2017 - 2018 (Đợt cuối)

        Phòng Công Tác HSSV thông báo đến tất cả các bạn SV khóa 39 & 40 đang theo học tại trường về việc đóng tiền BHYT và BHTN bắt buộc năm học 2017 - 2018. (Đợt cuối)

  

     - Bảo hiểm y tế:     492.000 đồng/hssv/năm (bắt buộc)

 

    - HSSV hộ nghèo và hộ cận nghèo, gia đình chính sách, con thương binh, liệt sĩ đã có thẻ BHYT năm 2018 không phải mua mà chỉ nộp bảng phô tô về Tổ y tế trường.

 

      Địa điểm:  Tổ y tế trường.

 

     Thời gian : Từ 11/01/2018 đến 27/01/2018

 

     Note: Đây là đợt thu cuối cùng, những trường hợp thắc mắc về sau hoặc nộp chậm trễ nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.

Nhận thẻ BHYT năm 2018 - khóa 39 + 40 (Đợt 2)

     Phòng Công Tác HSSV thông báo đến các bạn sinh viên khóa 39 + 40 đến nhận thẻ BHYT năm 2018 (Đợt 2).

 

        Địa điểm: Trạm Y Tế của trường

       (SV mang theo biên lai đóng tiền & CMND hoặc thẻ căn cước nếu có)
 

        Thời gian: từ ngày 05/01/2018 đến hết ngày 15/01/2018

 

        Trường hợp thẻ sai thông tin, HSSV cần báo với Trạm Y tế để điều chỉnh từ ngày 05/01/2018 đến 15/01/2018. Quá thời hạn trên, Trạm Y tế sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp chậm trễ nào.

Nhận thẻ BHYT năm 2018 - khóa 39 + 40 (Đợt 1)

     Phòng Công Tác HSSV thông báo đến các bạn sinh viên khóa 39 + 40 đến nhận thẻ BHYT năm 2018 (Đợt 1).

 

        Địa điểmTrạm Y Tế của trường

       (SV mang theo biên lai đóng tiền & CMND hoặc thẻ căn cước nếu có)
 

        Thời gian: từ ngày 20/12/2017 đến hết ngày 30/12/2017

 

        Trường hợp thẻ sai thông tin, HSSV cần báo với Trạm Y tế để điều chỉnh từ ngày 20/12/2017 đến 30/12/2017. Quá thời hạn trên, Trạm Y tế sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp chậm trễ nào.

Thông báo nhận thẻ BHYT đã chỉnh sửa khóa 41

      Phòng Công tác HSSV thông báo đến các bạn sinh viên khóa 41 về việc nhận thẻ BHYT đã được chỉnh sửa.

 

      Thời gian: từ 06/12/2017 đến hết ngày 12/12/2017

 

      Địa điểm: Trạm y tế trường

 

Lưu ý: Quá thời hạn trên, Trạm Y tế sẽ không chịu trách nhiệm những trường hợp đến nhận thẻ chậm trễ.