Thông báo về việc sinh viên bị đánh cắp tài sản vào thời điểm thi kết thúc học phần

THÔNG BÁO

(V/v sinh viên bị đánh cắp tài sản vào thời điểm thi kết thúc học phần)


       Vào ngày 01/02/2018, Phòng Quản lý KTX phát hiện SV Đào Thị Ngọc Huyền trà trộn vào lớp học thể dục tại ký túc xá đánh cắp điện thoại di động. Qua điều tra SV Huyền khai báo thêm đã đánh cắp điện thoại tại các lớp học vào thời điểm thi kết thúc học phần

 

       Nay Phòng Công tác HSSV thông báo đến các bạn SV đã bị mất điện thoại trong thời gian thi liên hệ Phòng Quản lý KTX để có biện pháp thu hồi và xử lý.

 

       Trân trọng!

 

Phòng Công Tác HSSV

 

Danh sách nhận tiền miễn giảm học phí năm học 2017 - 2018

Tải tập tin Danh sách nhận tiền miễn giảm học phí năm học 2017 - 2018.pdf về máy tính

       Phòng Công tác HSSV mời tất cả các SV có tên trong danh sách đến nhận tiền miễn giảm học phí năm 2017 - 2018.

 

                 Thời gian: Từ 17/01/2018

 

                 Địa điểm:  Phòng Tài chính kế toán

 

      Lưu ý: SV đến nhận tiền miễn giảm mang theo thẻ SV hoặc CMND

Thông báo đóng tiền BHYT và BHTN năm 2017 - 2018 (Đợt 4)

        Phòng Công Tác HSSV thông báo đến tất cả các bạn SV khóa 39 & 40 đang theo học tại trường về việc đóng tiền BHYT và BHTN bắt buộc năm học 2017 - 2018. (Đợt 4)

  

     - Bảo hiểm y tế:     492.000 đồng/hssv/năm (bắt buộc)

 

    - HSSV hộ nghèo và hộ cận nghèo, gia đình chính sách, con thương binh, liệt sĩ đã có thẻ BHYT năm 2018 không phải mua mà chỉ nộp bảng phô tô về Tổ y tế trường.

 

      Địa điểm:  Tổ y tế trường.

 

     Thời gian : Từ 11/01/2018 đến 27/01/2018

 

  

Nhận thẻ BHYT năm 2018 - khóa 39 + 40 (Đợt 2)

     Phòng Công Tác HSSV thông báo đến các bạn sinh viên khóa 39 + 40 đến nhận thẻ BHYT năm 2018 (Đợt 2).

 

        Địa điểm: Trạm Y Tế của trường

       (SV mang theo biên lai đóng tiền & CMND hoặc thẻ căn cước nếu có)
 

        Thời gian: từ ngày 05/01/2018 đến hết ngày 15/01/2018

 

        Trường hợp thẻ sai thông tin, HSSV cần báo với Trạm Y tế để điều chỉnh từ ngày 05/01/2018 đến 15/01/2018. Quá thời hạn trên, Trạm Y tế sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp chậm trễ nào.

Nhận thẻ BHYT năm 2018 - khóa 39 + 40 (Đợt 1)

     Phòng Công Tác HSSV thông báo đến các bạn sinh viên khóa 39 + 40 đến nhận thẻ BHYT năm 2018 (Đợt 1).

 

        Địa điểmTrạm Y Tế của trường

       (SV mang theo biên lai đóng tiền & CMND hoặc thẻ căn cước nếu có)
 

        Thời gian: từ ngày 20/12/2017 đến hết ngày 30/12/2017

 

        Trường hợp thẻ sai thông tin, HSSV cần báo với Trạm Y tế để điều chỉnh từ ngày 20/12/2017 đến 30/12/2017. Quá thời hạn trên, Trạm Y tế sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp chậm trễ nào.