HD porn video Porn video search xhamster xxx video tuber freexxxstuff pornovidio pornobis freexvideotube xnxx http://duvporno.com sextubesvideos free porn porn video porn site XXX Porn Free porn videos Xnxx

Danh sách ủng hộ đồng bào lũ lụt gửi báo Tuổi trẻ

Tải tập tin Danh sách ủng hộ đồng bào lũ lụt gửi báo Tuổi Trẻ.xls về máy tính

Danh sách ủng hộ đồng bào lũ lụt gửi báo Tuổi Trẻ.

 

Quy định về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với SV dân tộc thiểu số hộ nghèo và cận nghèo năm 2017

Tải tập tin Quy định về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với SV dân tộc thiểu số hộ nghèo và cận nghèo năm 2017.pdf về máy tính

      Phòng Công Tác HSSV thông báo đến tất cả các bạn sinh viên đang theo học tại trường "Về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2017".

 

Quy định miễn giảm học phí năm học 2017 - 2018

Tải tập tin Quy định miễn giảm học phí năm học 2017 - 2018.pdf về máy tính

   Phòng Công Tác HSSV thông báo đến tất cả các bạn sinh viên đang theo học tại trường "Quy định miễn giảm học phí năm học 2017 - 2018"

Thông báo đóng tiền BHYT và BHTN năm 2017 - 2018

      Phòng Công Tác HSSV thông báo đến tất cả các bạn SV khóa 39 & 40 đang theo học tại trường về việc đóng tiền BHYT và BHTN bắt buộc năm học 2017 - 2018.

 

     - Bảo hiểm tai nạn:  75.000 đồng/năm (tự nguyện)

 

     - Bảo hiểm y tế:     492.000 đồng/năm (bắt buộc)

 

    - HSSV hộ nghèo và hộ cận nghèo, gia đình chính sách, con thương binh, liệt sĩ đã có thẻ BHYT năm 2018 không phải mua mà chỉ nộp bảng phô tô về Tổ y tế trường.

 

      Địa điểm:  Tổ y tế trường.

 

     Thời gian : Từ 16/10/2017 đến 15/11/2017

 

Note: Những trường hợp nộp chậm trễ nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.

Thông báo về việc nhận thẻ BHYT khóa 41 năm 2017

    Phòng Công Tác HSSV thông báo tất cả các bạn lớp trưởng khóa 41 về việc nhận thẻ BHYT năm học 2017 - 2018.

 

           Địa điểm: Trạm Y tế của trường

 

       Thời gian : 12/10/2017 đến hết ngày 27/10/2017

 

      Lưu ý:

- Khi nhận thẻ BHYT lớp trưởng mang theo danh sách lớp.

- Những HSSV chưa nhận được thẻ BHYT năm học 2017 - 2018 mang biên lai đóng học phí đầu năm đến trạm y tế để được giải quyết.

- Trường hợp thẻ sai thông tin, HSSV cần báo lại để điều chỉnh trong 05 ngày (30/10/2017 - 03/11/2017). Quá thời hạn trên, sẽ không giải quyết.