Nhận thẻ BHYT năm 2018 - khóa 39 + 40 (Đợt 2)

     Phòng Công Tác HSSV thông báo đến các bạn sinh viên khóa 39 + 40 đến nhận thẻ BHYT năm 2018 (Đợt 2).

 

        Địa điểm: Trạm Y Tế của trường

       (SV mang theo biên lai đóng tiền & CMND hoặc thẻ căn cước nếu có)
 

        Thời gian: từ ngày 05/01/2018 đến hết ngày 15/01/2018

 

        Trường hợp thẻ sai thông tin, HSSV cần báo với Trạm Y tế để điều chỉnh từ ngày 05/01/2018 đến 15/01/2018. Quá thời hạn trên, Trạm Y tế sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp chậm trễ nào.