xhamster xxx video tuber freexxxstuff pornovidio pornobis freexvideotube xnxx http://duvporn.biz sextubesvideo free porn porn video porn site XXX Porn Free porn videos Xnxx

Nhận thẻ BHYT - khóa 42 (Đợt 1)

         Phòng Công Tác HSSV thông báo đến các bạn lớp trưởng khóa 42 (2018) đến nhận thẻ BHYT.

 

           Địa điểm: Trạm Y Tế của trường

                        (Lớp trưởng mang danh sách lớp đến nhận thẻ)

 

          Thời gian: từ ngày 24/10/2018 đến hết ngày 31/10/2018

       

        Trường hợp thẻ sai thông tin, sinh viên  báo với Trạm Y tế để điều chỉnh từ ngày 24/10/2018 đến hết ngày 31/10/2018. Quá thời hạn trên, Trạm Y tế sẽ không chịu trách nhiệm những trường hợp chậm trễ.