Thông báo xây nhà cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

           Phòng Công tác HSSV thông báo đến toàn thể sinh viên đang theo học trong nhà trường về việc xây nhà cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.