Đội ngũ nhân sự

  • Thầy Lê Quang Vinh – Trưởng phòng – Phụ trách chung – ĐT: 0983374060
  • Thầy Trần Anh Sơn – Phó trưởng phòng – Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng, nội quy, kỷ luật sinh viên – ĐT: 0908337856
  • Cô Phạm Thị Thu Hiền – Chuyên viên – Phụ trách chế độ, chính sách, học bổng sinh viên – ĐT: 0902526259
  • Cô Trần Thị Hải Yến – Chuyên viên – Phụ trách tiếp nhận yêu cầu, cấp phát giấy tờ cho sinh viên (xác nhận vay vốn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự,…) – ĐT: 0932150472
  • Cô Ngô Thị Phương Loan – Nhân viên – Phụ trách quản lý hồ sơ sinh viên – ĐT: 0908035988
  • Thầy Huỳnh Xuân Hương – Chuyên viên – Phụ trách nền nếp nội quy, kỷ luật, đánh giá rèn luyện sinh viên – ĐT: 0938516443
  • Thầy Nguyễn Đặng Phú – Giảng viên kiêm nhiệm – Phụ trách thống kê, tổng hợp,… – ĐT: 0906300390
[shortcode_giaovien]