Chức năng nhiệm vụ

22-11-2021 quanly

1. Chức năng

– Giúp Hiệu Trưởng thực hiện công tác Giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCC và SV-HS trong trường.

– Quản lý SV-HS và thực hiện các chế độ chính sách đối với người học, theo dõi đánh giá SV-HS theo qui chế rèn luyện SV-HS của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ

– Giáo dục chính trị – tư tưởng: Tổ chức báo cáo thời sự, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tổ chức và quản lý các đợt sinh hoạt chính trị trong trường. Trình Hiệu trưởng phê duyệt các kế hoạch văn hoá, đạo đức, lối sống, các phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sư phạm…

– Công tác thông tin tuyên truyền: Chủ trì việc khai thác, cung cấp thông tin lên trang Web của trường. Tổ chức viết báo, đưa tin về hoạt động của trường. Quản lý hệ thống phát thanh, bảng tin. Tổ chức các buổi lễ kỷ niệm, mitting. Làm kỷ yếu, bản tin, quản lý phòng truyền thống của trường… Công tác Văn hoá, Thể dục Thể thao: Tổ chức phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT. Tổ chức giao lưu văn hoá với các trường bạn và địa phương…

– Công tác quản lí SV-HS: Chủ trì tiếp nhận SV-HS, quản lý, khai thác hồ sơ SV-HS. Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật, học bổng, các chế độ chính sách đối với SV-HS. Đánh giá kết quả rèn luyện của SV-HS theo qui định. Chủ trì tổ chức phát bằng tốt nghiệp. Cấp mã số SV-HS, cấp thẻ SV, bảng tên và các giấy tờ liên quan tới SV-HS. Phối hợp với phòng Đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh. Quản lý hộ khẩu tạm trú của SV-HS theo qui định…

Bài viết mới

18
12/2023
Nhận học bổng Khuyến khích học tập năm học 2022 – 2023.
18
12/2023
THÔNG BÁO XÉT HỌC BỔNG “QUỸ CHUNG MỘT TẤM LÒNG” CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
21
09/2023
Thông báo thực hiện Quy đinh Trang phục sinh viên tại Trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh
19
09/2023
THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2023-2024
19
09/2023
THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
23
02/2024
Thông báo cập nhật thông tin sinh viên lên Cổng thông tin điện tử sinh viên năm học 2023 – 2024
22
02/2024
Thông báo Đánh giá rèn luyện sinh viên HK1, năm học 2023 – 2024
10
01/2024
THÔNG BÁO
31
12/2023
Thông báo nộp hồ sơ xét giảm học phí ngành học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với SV khóa 2023 – 2026 (K47).
17
11/2023
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HOÀN TRẢ HỌC PHÍ
17
11/2023
Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ đợt 2 – năm học 2023-2024.
02
11/2023
THÔNG BÁO CHI TIỀN HỖ TRỢ ĐI LẠI VÀ MUA ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN TOÀN KHÓA HỌC
02
11/2023
THÔNG BÁO HỌC BỔNG – CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024
02
11/2023
THÔNG BÁO HỌC BỔNG – ĐỐI TƯỢNG HAI ANH CHỊ EM RUỘT HỌC CHUNG TRƯỜNG HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2023-2024
02
11/2023
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HK 1 NĂM HỌC 2023-2024
26
10/2023
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ TÚC HỒ SƠ CÒN THIẾU CỦA SINH VIÊN K47 (KHÓA 2023-2026)
26
10/2023
THÔNG BÁO CẬP NHẬT THÔNG TIN SINH VIÊN
21
09/2023
Thông báo về việc đăng ký học và thi GPLX A1
21
09/2023
Quy chế công tác HSSV
21
09/2023
Quy định đào tạo tín chỉ
21
09/2023
Quy định về học bổng khuyến khích học tập

Chuyên mục