Chức năng nhiệm vụ

22-11-2021 Hồ Diên Lợi

1. Chức năng

– Giúp Hiệu Trưởng thực hiện công tác Giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCC và SV-HS trong trường.

– Quản lý SV-HS và thực hiện các chế độ chính sách đối với người học, theo dõi đánh giá SV-HS theo qui chế rèn luyện SV-HS của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ

– Giáo dục chính trị – tư tưởng: Tổ chức báo cáo thời sự, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tổ chức và quản lý các đợt sinh hoạt chính trị trong trường. Trình Hiệu trưởng phê duyệt các kế hoạch văn hoá, đạo đức, lối sống, các phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sư phạm…

– Công tác thông tin tuyên truyền: Chủ trì việc khai thác, cung cấp thông tin lên trang Web của trường. Tổ chức viết báo, đưa tin về hoạt động của trường. Quản lý hệ thống phát thanh, bảng tin. Tổ chức các buổi lễ kỷ niệm, mitting. Làm kỷ yếu, bản tin, quản lý phòng truyền thống của trường… Công tác Văn hoá, Thể dục Thể thao: Tổ chức phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT. Tổ chức giao lưu văn hoá với các trường bạn và địa phương…

– Công tác quản lí SV-HS: Chủ trì tiếp nhận SV-HS, quản lý, khai thác hồ sơ SV-HS. Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật, học bổng, các chế độ chính sách đối với SV-HS. Đánh giá kết quả rèn luyện của SV-HS theo qui định. Chủ trì tổ chức phát bằng tốt nghiệp. Cấp mã số SV-HS, cấp thẻ SV, bảng tên và các giấy tờ liên quan tới SV-HS. Phối hợp với phòng Đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh. Quản lý hộ khẩu tạm trú của SV-HS theo qui định…

Bài viết mới

22
05/2023
Tiêm vắc xin mũi 3 và mũi 4 phòng Covid.19
16
05/2023
Thông báo nhận học bổng – đối tượng hai anh chị em ruột chung trường học kỳ II (2022-2023)
04
05/2023
Thông báo đánh giá rèn luyện sinh viên năm học 2022-2023
10
04/2023
Danh sách SV nhận tiền học bổng chính sách nội trú học kỳ II năm học 2022 – 2023
10
04/2023
Danh sách SV được giảm 50% học phí đối tượng hai anh chị em ruột học chung trường học kỳ II năm học 2022 – 2023
06
04/2023
Danh sách sinh viên Khóa 44, 45, 46 được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2022 – 2023
16
03/2023
Thông báo chương trình tư vấn tuyển sinh liên thông đại học
07
03/2023
Thông báo đóng tiền BHYT năm 2023 (tháng 3/2023)
16
02/2023
Thông báo về Đối tượng và hồ sơ miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ II – Năm học 2022 – 2023
16
02/2023
Thông báo về việc thực hiện chính sách nội trú học kỳ II năm học 2022 – 2023.
08
02/2023
Thông báo đóng tiền BHYT năm 2023 (tháng 2/2023)
12
01/2023
Quy đinh Trang phục sinh viên tại Trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh
05
01/2023
Thông báo về việc nộp bằng tốt nghiệp THPT và bổ sung các giấy tờ còn thiếu Khóa 46 (năm 2022)
05
01/2023
Thông báo về việc nộp bằng tốt nghiệp THPT và bổ sung các giấy tờ còn thiếu Khóa 45 (lần 2)
04
01/2023
Thông báo đóng tiền BHYT năm 2023 (lần 1)
26
12/2022
Danh sách chính thức sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 – 2022
12
12/2022
Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ sinh viên khóa 45, 46 năm học 2022 – 2023 (đợt 3)
06
12/2022
Học bổng HAN TEAM SCHOLARSHIP
25
11/2022
Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 – 2022
25
11/2022
Danh sách sinh viên nhận tiền miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2022 – 2023

LỊCH XÁC NHẬN GIẤY TỜ

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN THÔNG BÁO LỊCH XÁC NHẬN GIẤY TỜ:

+ Thứ 2, 3 và sáng thứ 4: Sinh viên nộp giấy đăng ký (nhận trực tiếp tại Phòng hoặc Biểu mẫu).

+ Thứ 5, 6: Sinh viên nhận lại giấy chứng nhận tại Phòng công tác SV.

Liên kết