Chức năng nhiệm vụ

22-11-2021 Hồ Diên Lợi

1. Chức năng

– Giúp Hiệu Trưởng thực hiện công tác Giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCC và SV-HS trong trường.

– Quản lý SV-HS và thực hiện các chế độ chính sách đối với người học, theo dõi đánh giá SV-HS theo qui chế rèn luyện SV-HS của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ

– Giáo dục chính trị – tư tưởng: Tổ chức báo cáo thời sự, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tổ chức và quản lý các đợt sinh hoạt chính trị trong trường. Trình Hiệu trưởng phê duyệt các kế hoạch văn hoá, đạo đức, lối sống, các phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sư phạm…

– Công tác thông tin tuyên truyền: Chủ trì việc khai thác, cung cấp thông tin lên trang Web của trường. Tổ chức viết báo, đưa tin về hoạt động của trường. Quản lý hệ thống phát thanh, bảng tin. Tổ chức các buổi lễ kỷ niệm, mitting. Làm kỷ yếu, bản tin, quản lý phòng truyền thống của trường… Công tác Văn hoá, Thể dục Thể thao: Tổ chức phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT. Tổ chức giao lưu văn hoá với các trường bạn và địa phương…

– Công tác quản lí SV-HS: Chủ trì tiếp nhận SV-HS, quản lý, khai thác hồ sơ SV-HS. Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật, học bổng, các chế độ chính sách đối với SV-HS. Đánh giá kết quả rèn luyện của SV-HS theo qui định. Chủ trì tổ chức phát bằng tốt nghiệp. Cấp mã số SV-HS, cấp thẻ SV, bảng tên và các giấy tờ liên quan tới SV-HS. Phối hợp với phòng Đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh. Quản lý hộ khẩu tạm trú của SV-HS theo qui định…

Bài viết mới

12
01/2023
Quy đinh Trang phục sinh viên tại Trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh
05
01/2023
Thông báo về việc nộp bằng tốt nghiệp THPT và bổ sung các giấy tờ còn thiếu Khóa 46 (năm 2022)
05
01/2023
Thông báo về việc nộp bằng tốt nghiệp THPT và bổ sung các giấy tờ còn thiếu Khóa 45 (lần 2)
04
01/2023
Thông báo đóng tiền BHYT năm 2023
26
12/2022
Danh sách chính thức sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 – 2022
12
12/2022
Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ sinh viên khóa 45, 46 năm học 2022 – 2023 (đợt 3)
06
12/2022
Học bổng HAN TEAM SCHOLARSHIP
25
11/2022
Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 – 2022
25
11/2022
Danh sách sinh viên nhận tiền miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2022 – 2023
08
11/2022
Thông báo đóng tiền BHYT, bảo hiểm tai nạn năm 2023 (khóa 43, 44, 45)
07
11/2022
Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2022 – 2023
03
11/2022
Thông báo về việc nộp bằng tốt nghiệp THPT và bổ sung các giấy tờ còn thiếu Khóa 45 năm 2021 (lần 1)
31
10/2022
Danh sách hoàn trả lại tiền cho sinh viên đã đóng thừa BHYT, BHTN năm học 2021 – 2022
28
10/2022
Danh sách sinh viên giảm 50% học phí đối tượng hai anh chị em ruột học chung trường năm học 2022 – 2023
12
10/2022
Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ sinh viên khóa 45, 46 năm học 2022 – 2023
07
10/2022
Lễ ra mắt câu lạc bộ Kỹ Thuật Công Nghệ
29
09/2022
HỌC BỔNG SKILLS FOR FUTURE
29
09/2022
Danh sách chính thức sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2021 – 2022
26
09/2022
Thông báo mở đơn đăng ký mượn thiết bị dự án quỹ máy tính “BANK OF LAPTOPS 2022”
15
09/2022
Thông báo về việc đăng ký ở KTX Đại học Quốc Gia TP.HCM năm học 2022 – 2023

LỊCH XÁC NHẬN GIẤY TỜ

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN THÔNG BÁO LỊCH XÁC NHẬN GIẤY TỜ:

+ Thứ 2, 3 và sáng thứ 4: Sinh viên nộp giấy đăng ký (nhận trực tiếp tại Phòng hoặc Biểu mẫu).

+ Thứ 5, 6: Sinh viên nhận lại giấy chứng nhận tại Phòng công tác SV.

Liên kết