THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2023-2024

19-09-2023 Nguyễn Phú

Phòng Công tác SV thông báo về Đối tượng và hồ sơ miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ I – Năm học 2023 – 2024.

Thời gian nhận hồ sơTừ ngày 19/09/2023 đến hết ngày 19/10/2023.

Địa điểmPhòng Công tác SV – A06.

Bài viết khác