QUY ĐỊNH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHÍNH QUY

27-01-2024 quangvinh

Quy định về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ cao đảng chính quy đang học tập tại trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM áp dụng từ năm 2024.

Đính kèm tập tin

# File File size Downloads
1 doc MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 14 KB 42

Bài viết khác