THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HOÀN TRẢ HỌC PHÍ

17-11-2023 Nguyễn Phú

Phòng Công tác sinh viên thông báo quyết định và danh sách sinh viên được hoàn trả học phí thuộc diện miễn, giảm học phí học kỳ 1 – năm học 2023-2024.

Lưu ý: Số tiền hoàn trả sinh viên nhận tại Phòng Tài chính Kế toán (A07) khi có thông báo.

Trân trọng.

Bài viết khác