Thông báo về việc thực hiện chính sách nội trú HK2 năm học 2023-2024

25-03-2024 quangvinh

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về việc thực hiện chính sách nội trú HK2 năm học 2023-2024 theo nội dung sau:

Đính kèm tập tin

# File File size Downloads
1 doc MAU DON XIN CAP CHINH SACH NOI TRU 19 KB 45

Bài viết khác