THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG 50% HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 ĐỐI TƯỢNG HAI ANH CHỊ EM RUỘT HỌC CHUNG TRƯỜNG

13-06-2024 Nguyễn Phú

Danh sách sinh viên được nhận học bổng 50% học phí học kỳ II năm học 2023 – 2024 đối tượng hai anh chị em ruột học chung trường (File đính kèm)

Thời gian: từ ngày 17/06/2024 (SV đến nhận tiền học bổng mang theo thẻ SV để đối chiếu)

Địa điểm: Phòng Tài chính – Kế toán (A07)

Bài viết khác