Thông báo thực hiện Quy đinh Trang phục sinh viên tại Trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

21-09-2023 quangvinh

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc sinh viên bắt buộc mặc đồng phục khi đi học vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần theo Quyết định số 44/QĐ-CĐCT ngày 11/01/2023 về việc quy định trang phục sinh viên (xem file đính kèm). Từ ngày 01/10/2023, sinh viên sẽ không được vào học khi không mặc đồng phục khi đến trường vào các ngày quy định.

Bài viết khác