Thông báo nộp hồ sơ xét giảm học phí ngành học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với SV khóa 2023 – 2026 (K47).

31-12-2023 quangvinh

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên K47 (khóa 2023 – 2026) chính quy thuộc các ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được giảm học phí theo thông báo sau:

Sinh viên tải mẫu đơn đính kèm.

Đính kèm tập tin

# File File size Downloads
1 doc MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN NGÀNH ĐỘC HẠI 16 KB 359

Bài viết khác