Thông báo về việc xét tặng học bổng 50% học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024

14-03-2024 Nguyễn Phú

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 45 (2021-2024), 46 (2022-2025), 47 (2023-2026) chính quy thuộc các ngành nghề nộp hồ sơ đề nghị xét tặng học bổng 50% học phí học kỳ 2 năm 2023-2024 cho sinh viên là hai anh em ruột, chị em ruột học tại Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung thông báo bên dưới:

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15/03/2024 đến 15/04/2024

Địa điểm nộp: Phòng Công tác sinh viên (A06)

Bài viết khác