Nhận học bổng Khuyến khích học tập năm học 2022 – 2023.

18-12-2023 quangvinh

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các bạn sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng Khuyến khích học tập năm học 2022 – 2023 đến nhận học bổng: 

– Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán (A.07)

– Thời gian: Giờ hành chính bắt đầu từ ngày thứ năm (21/12/2023).

Sinh viên xem danh sách nhận học bổng năm học 2022 – 2023 theo file đính kèm.

Đính kèm tập tin

# File File size Downloads
1 pdf Học bổng KKHT năm học 2022-2023(1) 3 MB 1487

Bài viết khác