THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

19-09-2023 Nguyễn Phú

Phòng Công tác SV thông báo về việc thực hiện chính sách nội trú học kỳ I năm học 2023 – 2024

    Thời gian nhận hồ sơTừ ngày 19/09/2023 đến ngày 19/10/2023.

    Địa điểm nộp hồ sơPhòng Công tác SV – A06.

Bài viết khác