Thông báo nộp hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 2, năm học 2023-2024

14-03-2024 Nguyễn Phú

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 45 (2021-2024), 46 (2022-2025), 47 (2023-2026) chính quy thuộc các ngành nghề nộp hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 theo thông báo bên dưới:

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15/03/2024 đến 20/04/2024

Địa điểm nộp: Phòng Công tác sinh viên (A06)

Đính kèm tập tin

# File File size Downloads
1 doc mau don mien giam hoc phi nam hoc 2023 2024 22 KB 351

Bài viết khác