Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ đợt 2 – năm học 2023-2024.

17-11-2023 Nguyễn Phú

Để nhằm tiếp tục công tác theo dõi, phân loại sức khỏe cho học sinh, sinh viên khóa 2023-2026 (K47), Nhà trường thông tin đến sinh viên cụ thể như sau:

⌚️⌚️⌚️ Thời gian khám: từ 7 giờ 30 đến 15 giờ (ngày 26 tháng 11 năm 2023)

🏢🏢🏢 Địa điểm khám: Tại trường Cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh.

(Danh sách đính kèm thông báo)

Đây là quyền lợi và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên khóa 2023-2026 (K47). Nhà trường yêu cầu sinh viên thực hiện đầy đủ, đúng giờ như thông báo.

Trân trọng.

Bài viết khác