THÔNG BÁO GIA HẠN CÔNG BỐ KẾT QUẢ SƠ BỘ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

23-04-2024 Nguyễn Phú
  • Sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân trên trang sinhvien.hitu.edu.vn hoặc app OneUni để xem điểm đánh giá rèn luyện từ ngày 22/05/2024.

  • Mọi thắc mắc, khiếu nại liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên (A06) gặp Thầy Huỳnh Xuân Hương (Từ 22/05/2024 đến hết ngày 08/06/2024). Sau thời hạn trên sinh viên không phản hồi, khiếu nại xem như đồng ý với kết quả đánh giá.

Bài viết khác