THÔNG BÁO CHI TIỀN HỖ TRỢ ĐI LẠI VÀ MUA ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN TOÀN KHÓA HỌC

02-11-2023 Nguyễn Phú

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc chi tiền hỗ trợ đi lại và mua đồ dùng cá nhân cho sinh viên (theo Quyết định và danh sách đính kèm)

Lưu ý: Số tiền hỗ trợ sinh viên sẽ nhận tại Phòng Tài chính Kế toán (A07) khi có thông báo.

Trân trọng.

Bài viết khác