THÔNG BÁO HỌC BỔNG – CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

02-11-2023 Nguyễn Phú

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng chính sách nội trú học kỳ 1 năm học 2023-2024.

Lưu ý: Số tiền học bổng sinh viên nhận tại Phòng Tài chính Kế toán (A07) khi có thông báo

Trân trọng.

Bài viết khác