THÔNG BÁO HỌC BỔNG – ĐỐI TƯỢNG HAI ANH CHỊ EM RUỘT HỌC CHUNG TRƯỜNG HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2023-2024

02-11-2023 Nguyễn Phú

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng 50% – đối tượng hai anh chị em ruột học chung trường học kỳ 1 năm học 2023-2024.

Lưu ý: Số tiền học bổng sinh viên sẽ nhận tài Phòng Tài chính Kế toán (A07) khi có thông báo

Trân trọng.

Bài viết khác