Các đường link đăng ký online dành cho sinh viên

14-03-2024 Nguyễn Phú

Phiếu đăng ký thông tin Giấy chứng nhận đang học tại Trường

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc006Dxj4ImxZyu957ahOCUg2QjW-O-qY4CyROEPueEAXnCOA/viewform

Lưu ý: 

  1. Sinh viên điền mẫu này dùng xin cấp giấy Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, giảm thuế cho Cha/Mẹ, điện nước nhà trọ, nhận học bổng tại địa phương… 
  2. Đăng ký trên linknhận kết quả sau 2 ngày đăng ký (trừ các ngày lễ và chủ nhật) tại Phòng Công tác Sinh viên (A.06).

Phiếu đăng ký thông tin Giấy vay vốn sinh viên

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2GqIbZJSZCsc9y5kADEHXaDodOIkA7fhH-tYLSkTGoWB78w/viewform

Lưu ý: 

  1. Sinh viên điền mẫu này dùng xin cấp giấy Vay vốn sinh viên 
  2. Đăng ký trên link và nhận kết quả sau 2 ngày đăng ký (trừ các ngày lễ và chủ nhật) tại Phòng Công tác Sinh viên (A.06).

NHẰM HỖ TRỢ CHO TÂN SINH VIÊN K47 (Và sinh viên có nhu cầu), PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC THI GPLX 02 BÁNH HẠNG A1:

  • Thí sinh đăng ký theo link bên dưới:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVlmjgcNc2-dlGy_OoTUNzlVJGOhwQqVNJ3BWZSXTyKk33FA/viewform

  • Thí sinh đến đăng ký cần chuẩn bị: 01 CMND/CCCD photo không cần công chứng; 05 tấm hình thẻ nền xanh (04 tấm 3×4 và 01 tấm 4×6)
  • Thắc mắc xin liên hệ: Phòng Công tác Sinh viên (Tầng trệt khu A – Phòng A.06) – hoặc số điện thoại, zalo (Thầy Phú – 0906300390).