Kết quả đánh giá rèn luyện khóa 44, 45, 46 năm học 2022-2023

08-09-2023 Huỳnh Hương
  • Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến tất cả sinh viên khóa 44, 45, 46 kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên năm học 2022-2023.
  • Sinh viên khóa 44, 45, 46 xem kết quả đánh giá rèn luyện và có thắc mắc kết quả phản hồi về Phòng Công tác Sinh viên.
  • Trân trọng!

Đính kèm tập tin

# File File size Downloads
1 xls Kết quả Đánh giá rèn luyện năm học 2022-2023 498 KB 440

Bài viết khác