THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HK 1 NĂM HỌC 2023-2024

02-11-2023 Nguyễn Phú

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí HK 1 năm học 2023-2024.

Trân trọng.

Bài viết khác