🛎🛎🛎 THÔNG BÁO CHI TRẢ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ NGÀNH HỌC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 🛎🛎🛎

16-04-2024 Nguyễn Phú

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên Khóa 2023 – 2026 (K47) nhóm ngành nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm một số nội dung như sau

⏰ ⏰ ⏰ Thời gian chi trả: Bắt đầu từ ngày 17/04/2024

  • Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 9 giờ.
  • Chiều: Từ 15 giờ đến 16 giờ 30.

🏬🏬🏬 Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán – Tầng trệt khu A (A07).

📌📌📌 Sinh viên lưu ý:

  • Sinh viên xem trước số thứ tự trong danh sách để thuận lợi cho việc chi trả.
  • Khi đến nhận tiền miễn, giảm vui lòng mang theo thẻ sinh viên để đối chiếu.

Bài viết khác