Thông báo đánh giá rèn luyện sinh viên năm học 2022-2023

04-05-2023 quangvinh

– Phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 44, 45, 46 đánh giá rèn luyện sinh viên năm học 2022-2023.(có file hướng dẫn đánh giá rèn luyện, có ghi cụ thể ngày tháng năm đánh giá).

Đính kèm tập tin

# File File size Downloads
1 pdf Hướng dẫn đánh giá rèn luyện SV 22-23 - Copy 697 KB 961

Bài viết khác