Danh sách SV được giảm 50% học phí đối tượng hai anh chị em ruột học chung trường học kỳ II năm học 2022 – 2023

10-04-2023 quangvinh

      Danh sách sinh viên được giảm 50% học phí đối tượng hai anh chị em ruột học chung trường học kỳ II năm học 2022 – 2023.

                                       (file đính kèm)

Bài viết khác