Thông báo về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022

16-07-2022 quangvinh

     Thông báo về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022.

         (file đính kèm)

 

Đính kèm tập tin

# File File size Downloads
1 pdf 271-Cuộc thi tìm hiểu kiến thức biển đảo VN 2 MB 208

Bài viết khác