Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2021 – 2022

06-09-2022 quanly

      Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2021 – 2022

             (Đã có “Danh sách chính thức sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2021 – 2022)

 

        Điều kiện được xét học bổng

        – Điểm trung bình học tập để được xét, cấp học bổng phải từ 7,0 trở lên (không bao gồm điểm học phần trả nợ, điểm cải thiện, giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất) trong đó không có điểm thi kết thúc học phần dưới 5,0 được xác định theo Quy chế đào tạo tín chỉ do Hiệu trưởng ban hành;

         – Điểm đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được xác định từ loại Tốt trở lên mới được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập do Hiệu trưởng quy định.

         – Sinh viên phải đăng ký tối thiểu 15 tín chỉ/học kỳ (trừ học kỳ I của sinh viên năm nhất).

         – Trong học kỳ xét, cấp học bổng sinh viên không chịu hình thức kỷ luật từ Khiển trách trở lên.

 

         Phân bổ số lượng xét học bổng

         – Tổng giá trị quỹ học bổng khuyến khích học tập, số lượng suất học bổng khuyến khích học tập trong từng học kỳ được xác định theo dự toán tài chính và tình hình thực tế do Hiệu trưởng quy định.

         – Danh sách sinh viên được xét, cấp học bổng được lập theo điểm tích lũy học kỳ từ cao xuống thấp cho đến hết số suất học bổng được xác định.

         – Số suất học bổng được xác định bằng 3% (làm tròn số) trên tổng số sinh viên của khoa chuyên ngành (xét theo từng khóa học).

         VD: Số suất học bổng khoa QTKD: 3% khóa 2019; 3% khóa 2020 và 3% khóa 2021

 

      Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên trước ngày 17/09/2022. Quá thời hạn trên mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

 

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 pdf Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2021 - 2022 551 KB 2233

Bài viết khác

Bài viết mới

21
09/2023
Thông báo thực hiện Quy đinh Trang phục sinh viên tại Trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh
19
09/2023
THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2023-2024
19
09/2023
THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
21
09/2023
Thông báo về việc đăng ký học và thi GPLX A1
21
09/2023
Quy chế công tác HSSV
21
09/2023
Quy định đào tạo tín chỉ
21
09/2023
Quy định về học bổng khuyến khích học tập
08
09/2023
Kết quả đánh giá rèn luyện khóa 44, 45, 46 năm học 2022-2023
16
05/2023
Thông báo nhận học bổng – đối tượng hai anh chị em ruột chung trường học kỳ II (2022-2023)
04
05/2023
Thông báo đánh giá rèn luyện sinh viên năm học 2022-2023
10
04/2023
Danh sách SV nhận tiền học bổng chính sách nội trú học kỳ II năm học 2022 – 2023
10
04/2023
Danh sách SV được giảm 50% học phí đối tượng hai anh chị em ruột học chung trường học kỳ II năm học 2022 – 2023
06
04/2023
Danh sách sinh viên Khóa 44, 45, 46 được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2022 – 2023
07
03/2023
Thông báo đóng tiền BHYT năm 2023 (tháng 3/2023)
16
02/2023
Thông báo về việc thực hiện chính sách nội trú học kỳ II năm học 2022 – 2023.
04
01/2023
Thông báo đóng tiền BHYT năm 2023 (lần 1)
26
12/2022
Danh sách chính thức sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 – 2022
12
12/2022
Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ sinh viên khóa 45, 46 năm học 2022 – 2023 (đợt 3)
06
12/2022
Học bổng HAN TEAM SCHOLARSHIP
25
11/2022
Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 – 2022

Chuyên mục